Sunday, December 29, 2013

The total losses include both evaporation and infiltration for a 100 Year SWMM 5 Simulation

Introduction:  This set of blogs uses the 1000 year rainfall/runoff/hydraulics model that you can download at http://swmm2000.com/forum/topics/1000-year-simulation-with-rainfall-in-swmm-5 to show the inner workings of SWMM 5 and by extension InfoSWMM and H2oMap SWMM using a QA/QC version of SWMM 5 with extended graphics.   I always hope that seeing the inner workings of a SWMM 5 feature helps to understand the code, sensitivity and importance of a parameter.   It also helps show sometimes when a parameter is not important.   In this example, the components of the total losses in SWMM 5 which are the infiltration from the pervious area and the evaporation from the impervious and pervious area are shown (Figure 1)

Discussion:  The total losses (Figure 1) are:
1.       The infiltration only losses from the pervious area,
2.      Evaporation losses from the pervious and impervious area weighted by areal coverage
3.      The total losses which are the sum of the evaporation plus infiltration losses
a.      In a continuous simulation the times of infiltration only loss is less than the total losses due to the times when evaporation only is occurring from the depression storage of the Subcatchment
b.       The Statistics assume an inter-event time of 0 hours to capture all of the one hour saved time increments
Figure 1.   The total losses include both evaporation and infiltration for a 100 Year SWMM 5 Simulation
1 comment:

Unknown said...

Vùng mắt nơi hoạt động nhiều tiếp xúc nhiều môi trường bên ngoài cho nên cần được bảo vệ và chăm sóc. Chọn kem dưỡng da vùng mắt hiệu quả an toàn
hôm nay chúng tôi megavita chia sẻ cho các bạngiúp chọn kem dưỡng trắng da mặt hiệu quả
dưỡng da mặt được hiệu quả và an toàn là điều mà các chị em quan tâm. Nên tham khảo thêm chia sẻdưỡng da mặt hiệu quả và kinh nghiệm chọn mua kem
Lựa chọn kem dưỡng da nào tốt nêu bạn cần có thể tham khảo thêm tạikinh nghiệm lựa chọn kem dưỡng trắng da
Megavita chúng tôi xinchia sẻ cách chonh mua kem dưỡng da mặt
Vung mắt hay bị nhăn hôm nay chia sẻcách chống nhăn vùng mắt hiệu quả

HOW TO USE GIS GATEWAY IN INFOSWMM TO CREATE BOTH DATA AND MODEL RESULTS SHAPEFILES

  GIS Gateway – Create Shapefile T he Create Shapefile tool available from the  GIS Gateway , allows you to create a new ESRI® Shapefile dir...